Zapraszamy do udziału

Ogólnopolskie badanie stawek stosowanych w serwisach naprawczych

Projekt "Jaka Stawka" to pionierskie, ogólnopolskie badanie, które ma na celu zebranie i analizę danych dotyczących stawek za roboczogodzinę naprawy w serwisach naprawczych w różnych regionach kraju.

Pierwsza edycja badania koncentruje się na pozyskaniu szczegółowych informacji z rynku motoryzacyjnego, co pozwoli na stworzenie dokładnej mapy stawek stosowanych w Polsce. Badanie skierowane jest do serwisów naprawczych oraz specjalistów z branży motoryzacyjnej, którzy chcą poznać aktualne trendy cenowe i dostosować swoje oferty do realiów rynkowych.

Dzięki projektowi "Jaka Stawka" użytkownicy po wprowadzeniu odpowiednich danych otrzymają informację o obowiązujących stawkach w kraju, z wynikiem dopasowanym według marki pojazdu. Użytkownik wprowadzając swoją stawkę otrzyma informację, jak plasuje się ona na rynku pośród już zebranych stawek naprawczych.

Rozpocznij ankietę »